HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỆM NAILS

22/06/2018 15:15:43


Phần mềm quản lý Nail Studio  dùng để quản lý bán hàng trên quy mô lớn,  đặc biệt trong nghành Nails tại châu âu. 

 Tính năng  đơn dản , đủ dùng , tính tương tác cao , Bảo mật ,  nhiều tính năng.


1.      Phần quản trị hệ thống

         Đăng nhập hệ thống theo form như hình 1.


bạn nhập tài khoản :

Phần mềm có hai tài khoản : 

Tài khoản quản trị:  Dùng để theo giõi doanh thu và tình hình hoạt động ở các chi nhánh, khai báo vật liệu , người dùng , khuyến mại , tính lương thợ .....

Tài khoản tính tiền : Dùng cho nhân viên các cửa hàng được chỉ định , chức năng  Bán hàng, khai báo thông tin khách hàng , bán thẻ quà tặng.

                                                                                            Tài khoản quản trị:


  Quản lý nhóm dịch vụ:

Chức năng này dùng để  khai báo những dịch vụ làm trong cửa hàng


  Quản lý dịch vụ: nơi khai báo những  dịch vụ trên bảng giá.


Quản lý tiệm nails : khai Báo các chi nhánh

Quản lý người sử dụng : Quản lý người làm , chức năng khai báo bàn

Quản lý chiết khấu : Định giá tỷ lệ giảm giá cho khách hàng , với những quầy dùng thẻ cho khách , dùng mã vạch hoặc mã bằng tay

Thống kế hóa đơn : Thống kê ngày giờ  tính tiền của từng nhân viên, thống kê số khách ...

Thống kế lương : Phần mềm tự động tính lương của từng nhân viên căn cứ vào tỷ lệ ăn chia , hoặc hơp đồng đã thỏa thuận

                                                                             Tài khoản Bán hàng:


TÍNH TIỀN

 

Nhân viên hoặc người quản lý quầy tự chon bàn đã làm

   sau đó ngõ mã dịch vụ hoặc tích chuột vào nhóm dịch vụ đã làm

chon hình thức thanh toán , số tiền  giảm giá , với những khách hàng có thẻ thành viên phần mềm xẽ tự động giảm giá khi đạt số tiền định mức.

Mọi thông tin liên hệ : 00420 776 185 999 

để được tư vấn,  hướng dẫn cụ thể  cụ thể